Inschrijvingen

Inschrijvingen

De datum voor het insturen voor de sessie van 2016 is 31 mei 2015 (datum poststempel).

Postadres:
WIELS Residency Program (application)
354 Van Volxemlaan
1190 Brussel
België

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

EERSTE DEEL van het dossier : ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN

Inleidende opmerkingen :

- Schrijf uw naam en voornaam bovenaan elke pagina
- De documenten mogen niet geniet noch gelieerd zijn

DE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN MOETEN, volgens onderstaande volgorde,  BEVATTEN :

A. HET FORMULIER AD HOC : download, print en vul het inschrijvingsformulier ad hoc.

B. BEWIJS VAN BETALING : Een administratieve kost van 25 € dient de aanvraag te vergezellen. Deze vergoeding dekt de administratieve kosten gekoppeld aan de verwerking van de aanvraagformulieren en kan niet worden gerecupereerd in het geval dat uw aanvraag niet aanvaard wordt. 

Deze administratiekost moet worden overgemaakt op de volgende rekening:

accountgegevens
Bank: BNP Paribas
Wielemans Ceuppenslaan, 1
1190 Brussel
IBAN: BE23 0015 0917 3991 
BIC GEBABEBB 

Verplichte communicatie: NAAM & VOORNAAM gevolgd door 2016 Residency Application

Gelieve een kopij van het bewijs van betaling bij uw aanvraagdossier te voegen.

C. CURRICULUM VITAE : uw educatieve loopbaan en de lijst van uw tentoonstellingen

D. ARTIST STATEMENT : beschrijf uw werk en uw artistieke methode in maximaal 250 woorden

E. VERWACHTINGEN : beschrijf uw projecten en verwachtingen
betreffende de Wiels residentie in maximaal 250 woorden

F. REFERENTIES : geef de naam, het emailadres, het telefoonnummer en het postadres van drie personen die u kennen op professioneel vlak en uw recent werk en ontwikkelingen kunnen evalueren.

G. BEELDEN : de lijst van de beelden moet genummerd zijn volgens dezelfde orde als de beelden die uitgeprint of gegraveerd zijn op cd-rom of dvd (zie TWEEDE DEEL). Geef  de titel, de datum, de techniek, de afmetingen en een korte beschrijving van het werk (max 50 woorden voor elk beeld/video).

TWEEDE DEEL van het dossier : VISUELE DOCUMENTATIE

Wij aanvaarden enkel CD-ROMs met digitale beelden, DVD's en afgedrukte beelden. Dia's of VHS video's worden niet aanvaard.

STUUR GEEN ORIGINELE WERKEN OP !

MAXIMUM 10 WERKEN : Elk werk MOET geïdentificeerd zijn met uw familienaam, voornaam en nummer van het beeld. Bijvoorbeeld : Smith_John01.

Digitaal formaat : enkel JPG
Max grootte : A4 of 1000 pix
Beeldresolutie : 72 DPI

VOOR DVD's :


ENKEL geanimeerde beelden (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) mogen opgestuurd worden op DVD.
De DVD's van immobiele werken worden niet aanvaard.
Voor de DVD's die verschillende categorieën bevatten : gelieve deze per werk en in de desbetreffende categorieën te rangschikken.
De DVD's worden bekeken op computers en/of DVD-spelers. Gelieve te verifiëren dat de DVD leesbaar is.

Voor meer informatie : residency@wiels.org

Download