Body Talk: feminisme, seksualiteit en het lichaam in het werk van zes Afrikaanse kunstenaressen

Last days
Over deze tentoonstelling

Body Talk belicht het werk van een generatie vrouwelijke Afrikaanse kunstenaars die actief zijn sinds de late jaren 90, en meer bepaald de wijze waarop thema’s als feminisme, seksualiteit en het lichaam in hun werk aan bod komen.

Deze groepstentoonstelling, waaraan kunstenaressen uit verschillende delen van het continent bijdragen, tracht de begrippen feminisme en seksualiteit te duiden in het werk van vrouwelijke kunstenaars die het (eigen) lichaam inzetten als tool, als representatie of als voorwerp van onderzoek. Het lichaam verschijnt hier dus, achtereenvolgens of gelijktijdig, als model, als drager, als subject en object.

De kritische weerklank van een specifiek Afrikaanse – en specifiek zwarte – vrouwenbeweging, gekoppeld aan de internationalisering van artistieke praktijken, kreeg sinds de jaren 90 (zowel vanuit het Afrikaanse continent als de diaspora) een zwarte feministische kunst gestalte, waarin het lichaam een traditie van strijdvaardigheid en vrije meningsuiting in ere houdt. Dit drukt zich uit in verwijzingen naar historische en politieke figuren, en door de herschepping van moderne persoonlijkheden, lichamen van het verleden en heden, die de kunstenaars zich toeëigenen.

Met:
Zoulikha Bouabdellah
Marcia Kure
Miriam Syowia Kyambi
Valérie Oka
Tracey Rose
Billie Zangewa

Curator: Koyo Kouoh, geassisteerd door Eva Barois De Caevel (RAW Material Company, Dakar)
Coördinerend curator: Caroline Dumalin (WIELS)

In coproductie met RAW Material Company, Dakar, FRAC Lorraine, Metz en Lunds Konsthall, Lund
Met de steun van Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte en Institut français

 

Vernissage: 13.02.2015, 18:30
Met twee performances van Valérie Oka

En sa présence, 18:30-20:00: diner-gesprek over de perceptie van het zwarte vrouwenlichaam, met Philip Aguirre y Otegui, Rachida Aziz, Sammy Baloji, Matthias De Groof, Olga Dengo, Assita Kanko, Bleri Lleshi, Ayoko Mensah, Toma Muteba Luntumbue, Otobong Nkanga en Anne Tonglet

Zonder titel, 19:30-20:30: kooiperformance door Lazara Rosell Albear